Cēsu SES


Construction of solar power plant Cēsu SES is expected to be completed by July 2024. Plant is located right at the substation Cesis thus providing green energy to almost 10 000 households of the region.

The new new solar plant is designed with 33 540 solar panels with a total power of 19.8 MW which will produce 19 700 MWh per year.

Total investment in Cēsu SES exceeds 12 million euro, including a 6.5 million euro loan from Luminor bank.

Cēsu SES is the largest of the eight new solar power plants developed by Saules Energy and financed by Merito Sustainable Energy Fund I. The 50 million euro green investment in the economy in Latvia is a shared effort of Merito and other financial institutions. The new power stations will produce at least 70,000 MWh of electricity per year, thus supplying green energy to more than 35,000 households throughout Latvia.


About the project developers:

Merito Partners is a rapidly growing private investment company operating in Latvia and the surrounding region. Currently it focuses on private equity and renewable energy investments on behalf of local investors. Merito Management AIFP, 100% owned by Merito Partners, is registered with the Bank of Latvia as a manager of alternative investment funds.

Saules Energy is a developer of renewable energy projects with a mission to make profitable GreenTech investments and serving the wider society. Saules Energy collaborates with leading manufacturers and engineers worldwide to make renewable energy available in regions where it is not widespread enough.

The new new solar plant is designed with 33 540 solar panels with a total power of 19.8 MW which will produce 19 700 MWh per year.

Videonovērošanas politika

Cēsu SES SIA (turpmāk – Cēsu SES)informē, ka tās uzbūvētā saules parka teritorijā (“Purmalas”, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV – 4126) pa teritorijas perimetru tiek veikta videonovērošana. Personas datu apstrādes pārzinis: Cēsu SES SIA, reģ.nr. 40203390675, adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045. Kontakttālrunis: 67035300.

Nonākot video novērošanas kameru darbības zonā, tiks apstrādāts personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas), lai novērstu noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu un elektroenerģijas ražošanas iekārtām, nodrošinātu infrastruktūras, darbinieku dzīvības un veselības drošību, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Cēsu SES darbinieku un apkalpojošā personāla drošībai. 

Videonovērošanas apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts);

Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas atbilstoši personas datu apstrādes mērķim. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek nodoti apsardzes uzņēmumam, kas apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. 

Videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 30 diennaktis no tā izveidošanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams glabāt ilgāk.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļūt saviem datiem vai personas datu dzēšanu, ja tās ir piemērojamas. Ja datu subjektu neapmierina Cēsu SES atbilde saistībā ar datu subjekta tiesību realizāciju, šādā gadījumā var vērsties Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīga, LV-1050.