Carnikavas SESConstruction of solar power plant Carnikavas SES started in August 2023 and was completed in October 2023. Plant is located right at the gates of Carnikava, Ādaži municipality.

The new solar plant is designed with 22 300 solar panels covering area of 15 football fields. It has power of 12 MW which will produce 12 300 MWh per year, enough for 5800+ households of the region.

The total investment in Carnikavas SPP is EUR 8 million, including a EUR 4.5 million loan from Swedbank.

Carnikavas SES is one of the eight new solar power plants developed by Saules Energy and financed by Merito Sustainable Energy Fund I. The 50 million euro green investment in the economy in Latvia is a shared effort of Merito and other financial institutions.

The new power plants in total will produce at least 70,000 MWh of electricity per year, thus supplying green energy to more than 35,000 households throughout Latvia.


About the project developers:

Merito Partners is a rapidly growing private investment company operating in Latvia and the surrounding region. Currently it focuses on private equity and renewable energy investments on behalf of local investors. Merito Management AIFP, 100% owned by Merito Partners, is registered with the Bank of Latvia as a manager of alternative investment funds.

Saules Energy is a developer of renewable energy projects with a mission to make profitable GreenTech investments and serving the wider society. Saules Energy collaborates with leading manufacturers and engineers worldwide to make renewable energy available in regions where it is not widespread enough.

The new solar plant is designed with 22 300 solar panels covering area of 15 football fields. It has power of 12 MW which will produce 12 300 MWh per year, enough for 6300+ households of the region.

Videonovērošanas politika

Carnikavas SES SIACarnikavas SES SIA (turpmāk – Carnikavas SES)informē, ka tās uzbūvētā saules parka teritorijā (“Vidus Nagaiņi”, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV- 2163) pa teritorijas perimetru tiek veikta videonovērošana. Personas datu apstrādes pārzinis: Carnikavas SES SIA, reģ.nr. 40203386792, adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045. Kontakttālrunis: 67035300.

Nonākot video novērošanas kameru darbības zonā, tiks apstrādāts personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas), lai novērstu noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu un elektroenerģijas ražošanas iekārtām, nodrošinātu infrastruktūras, darbinieku dzīvības un veselības drošību, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Carnikavas SES darbinieku un apkalpojošā personāla drošībai. 

Videonovērošanas apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts);

Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas atbilstoši personas datu apstrādes mērķim. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek nodoti apsardzes uzņēmumam, kas apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem. 

Videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 30 diennaktis no tā izveidošanas dienas, izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, saistībā ar kuriem videonovērošanas ierakstus par noteiktu laika periodu nepieciešams glabāt ilgāk.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļūt saviem datiem vai personas datu dzēšanu, ja tās ir piemērojamas. Ja datu subjektu neapmierina Carnikavas SES atbilde saistībā ar datu subjekta tiesību realizāciju, šādā gadījumā var vērsties Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīga, LV-1050.